Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Automatyka i robotyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uz.zgora.pl

Absolwent specjalności komputerowe systemy automatyki:

  • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem oraz eksploatacją nowoczesnych i klasycznych układów oraz systemów automatyki w zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych,

  • posiada dużą wiedzę specjalistyczną z zakresu sterowania procesów przemysłowych, komputerowych systemów automatyki, systemów diagnostyki, sztucznej inteligencji, budowy elementów i urządzeń automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji,

  • obejmując wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki i mechaniki, program kształcenia daje dobrą podstawę do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle,

  • jest przygotowany zarówno do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych oraz projektowych, jak i do pracy naukowo-badawczej,

  • posiada bardzo dobre przygotowanie do pracy w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, mogąc podjąć pracę zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, maszynowym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych,

  • jest przygotowany do projektowania zautomatyzowanych układów napędowych w przedsiębiorstwach produkujących lub dostarczających sprzęt automatyki, projektujących lub eksploatujących przemysłowe układy automatyki, oraz konstruujących systemy pomiarowe na potrzeby automatyzacji i robotyzacji oraz automatyzacji badań eksperymentalnych,

  • posiada gruntowną wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych systemów pomiarowych oraz monitorujących, wykorzystujących metody i techniki komputerowe; tworzenia i rozwijania specjalistycznego oprogramowania na potrzeby sterowania procesami produkcyjnym i zarządzania oraz nadzoru nad eksploatacją komputerowych i klasycznych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych.

Przykłady zawodów

Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
projektuje instalacje elektryczne;
zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Dodatkowe informacje

Automatyka i robotyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci studiów nabywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Powinni być biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności