państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Japonistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ - JAPONISTYKĘ NA UMK?

Studia na drugim stopniu kierunku filologia na specjalnościach japonistycznych stanowią kolejny etap kształcenia w zakresie ogólnej i specjalistycznej wiedzy o Japonii. Profil kształcenia ma charakter ogólnoakademicki z podziałem na specjalnościach JAPONISTYKA: język-literatura-kultura oraz JAPONISTYKA: translatoryka. Pierwsza umożliwia studentowi dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania się językiem japońskim i poszerzenie wiedzy z takich dziedzin, jak literaturoznawstwo czy językoznawstwo. Druga specjalność - translatoryka - jest nowatorskim w skali kraju projektem, który zakłada profesjonalne przygotowanie studenta do pracy tłumacza języka japońskiego. Oprócz zapoznania się z różnymi odmianami specjalistycznego języka japońskiego student doskonali umiejętność konwersacji i praktyki w zakresie tłumaczeń ustnych. Obie specjalności stanowią interesującą ofertę zarówno dla tych, którzy planują wzbogacić swoją wiedzę o niezwykłym dziedzictwie kulturowym Japonii, jak i dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe, poszerzone o fachowe przygotowanie z tłumaczeń pisemnych i ustnych języka japońskiego. Tego typu praktyka będzie szczególnie przydatna we współpracy biznesowej i kulturowej z Japończykami zagranicą, w kraju, a także w naszym regionie.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci drugiego stopnia kierunku filologia na specjalności - JAPONISTYKA: język - literatura - kultura oraz JAPONISTYKA: translatoryka uzyskują kompetencje cenione przez pracodawców różnych firm japońskich (motoryzacja, elektronika, etc.) oraz przy inwestycjach polsko-japońskich. Z pomocy japonistów jako tłumaczy i ekspertów do spraw japońskich korzystają urzędy administracji centralnej i samorządowej oraz inne instytucje utrzymujące kontakty biznesowe i kulturalne z Japonią. Absolwenci mogą być też zatrudniani przez placówki kulturalne i dyplomatyczne, zarówno polskie, jak i japońskie. Odpowiednie przygotowanie językowe umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w turystyce, albo w charakterze lektora w szkołach języków obcych. Dobra znajomość realiów, zwyczajów i mentalności Japończyków może dodatkowo zachęcić studenta do dalszego kształcenia i pozostania na uczelni w celu prowadzenia pracy naukowo-dydaktycznej.

Dodatkowe informacje

Japonistyka
Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, ogół dziedzin naukowych humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mających za obiekt badań to, co wiąże się z Japonią: język japoński, kulturę, historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a także gospodarkę, politykę, społeczeństwo japońskie itd.
Polityka Prywatności