państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Wojskoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WOJSKOZNAWSTWO NA UMK?

Toruń w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z największych i najważniejszych ośrodków szkolenia kadr Wojska Polskiego. Kształcono tu artylerzystów, lotników, marynarzy, piechurów i innych. Istniały tu m. in. Szkoła Oficerska Marynarki Wojennej (Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej) i Centrum Wyszkolenia Artylerii. Po wojnie działała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Teraz kadry dla wojska szkoli i doskonali Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Bogata militarna przeszłość miasta i twierdzy toruńskiej pozostawiła wspaniałą, oryginalną infrastrukturę wojskową, wyśmienicie nadającą się do celów dydaktycznych (np. mury miejskie i forty pruskie otaczające Toruń). Tutaj znajduje się poligon artyleryjski, strzelnice oraz muzeum sprzętu artyleryjskiego. Dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej UMK z Centrum Artylerii i Uzbrojenia oraz istniejącym w Bydgoszczy Muzeum Wojsk Lądowych (z filią w Toruniu i we Wrocławiu) można prowadzić ciekawe, specjalistyczne, na wysokim poziomie merytorycznym zajęcia dydaktyczne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich w zakresie problematyki militarnej, zorientowaną nie tylko na przyszłość, ale również na badania zagadnień współczesnej wojskowości. Na UMK od wielu lat prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej. To właśnie w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK powstał drugi w Polsce na uczelni cywilnej Zakład Historii Wojskowej, który przez wiele lat prowadził unikatową specjalizację - "Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych". Od 1 października 2011 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK powstał jedyny w Polsce, unikatowy kierunek studiów wojskoznawstwo (na poziomie studiów I stopnia). Absolwenci tego kierunku otrzymują zawodowy tytuł licencjata. Nie mieli jednak możliwości zdobycia pełnego akademickiego wykształcenia na tym kierunku. Będzie to możliwe z chwilą uruchomienia na Wydziale Nauk Historycznych studiów II stopnia na kierunku wojskoznawstwo.

Do utworzenia studiów II stopnia na kierunku wojskoznawstwo Wydział Nauk Historycznych jest w pełni przygotowany. Dysponuje bowiem nowoczesną bazą dydaktyczną w gmachu Collegium Humanisticum oraz zatrudnia wielu wybitnych naukowców, o międzynarodowym autorytecie, których wiedza teoretyczna i praktyczna oraz umiejętności dydaktyczne będą bardzo pomocne w kształceniu oraz nadzorowaniu przygotowania prac magisterskich.

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy lub służby w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej bądź w innych służbach mundurowych (m. in. Straży Miejskiej, Staży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, w profesjonalnych firmach ochraniarskich). Będzie miał również kwalifikacje do podjęcia pracy w urzędach, instytucjach oraz wyspecjalizowanych placówkach państwowych i samorządowych wykonujących zadania związane z promocją obronności, wojska i jego tradycji, promocją służb mundurowych, zarządzaniem dokumentacją związaną z wojskiem i służbami mundurowymi. Nabędzie umiejętności związane z ochroną informacji i prasoznawstwem. Uzyskana podczas studiów uzupełniających II stopnia wiedza będzie też przydatna w przypadku kontynuowania studiów (studia doktoranckie) lub podjęcia pracy dydaktycznej i naukowej, a także dotyczącej upowszechniania wiedzy w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, zarzadzanie dokumentacją i informacją, promocją wojsk i jego tradycji oraz w mediach zajmujących się w/w problematyką.

Dodatkowe informacje

Wojskoznawstwo
Wojskoznawstwo – nauka o wojsku – kierunek studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytecie Łódzkim.
Polityka Prywatności