Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Biologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ?
 
Biologia to tradycyjna, ale stale rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od kandydatów podstawowej wiedzy z biologii, zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, oraz znajomości chemii, fizyki, matematyki i języka angielskiego. Wiedza opisywana i gromadzona przez nauki biologiczne była i jest podstawą rozwoju medycyny, rolnictwa, ochrony przyrody i biotechnologii.
 
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ NA UMK?
 
Podczas 2-letnich studiów magisterskich na kierunku biologia studenci wypełniają nie tylko wymagania programowe ale uczestniczą w doświadczeniach prowadzonych w ramach badań naukowych realizowanych przez promotorów ich prac magisterskich. Zajęcia te prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach zakładów naukowych. Pozwala to im poznać najnowsze techniki badawcze, sprzęt laboratoryjny oraz metodykę przygotowania, prowadzenia i oceny rezultatów eksperymentu naukowego. W efekcie absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do samodzielnych badań i konkurencji na rynku pracy. W trakcie tych studiów można również:
  • ukończyć (na zasadzie wyboru) wiele kursów praktycznych, przygotowujących do podjęcia pracy o charakterze doświadczalnym lub laboratoryjnym (także w ośrodkach poza Toruniem);
  • dokonać wyboru przedmiotów, i dzięki temu kształtować własny profil studiów;
  • uzyskać stypendia na wyjazdy zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
  • studiować w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
  • korzystać ze zbiorów bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracowni komputerowej oraz dostęp do internetu,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
 
Absolwent biologii UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na 4-letnich studiach doktoranckich.
Znając podstawowe prawa rządzące przyrodą ożywioną, może pracować m.in. jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
  • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
  • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne, itp.,
  • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-09-02
Ocena: pozytywna
Biologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów nabywa wiedzę rozszerzoną – w stosunku do poziomu licencjata – wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie – po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
Biologia
Umysły i charaktery mężczyzn i kobiet rozjeżdżają się w kompletnie różne strony. Każdy ma swoje zdanie i twardo go broni, a tymczasem hormony buzują i choć się opieramy intelektem, w końcu wygrywa biologia. I nie wiemy, dlaczego ulegamy. To mocowanie się jest fascynujące. Potem rodzi się namiętność, która może się mienić rożnymi odcieniami. Gdy partnerzy mają żywy temperament, chęć zabawy i radości, to ich związek i seks też inaczej się układają. Czasem chciałbym zepchnąć w kąt nasz „intelektualizm” i zbliżyć się witalnością do człowieka epoki kamienia.
Autor: Ireneusz Czop, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 24 marca 2007
Biologia
(…) świat biologii niewiele różni się od świata ludzi w momencie, kiedy ci ludzie nie podlegają żadnym regułom i zasadom moralnym. Socjalne odruchy tych dzieci są zbliżone do odruchów stadnych.
Autor: Andrzej Celiński, wywiad, 2005
Biologia
Największym nieszczęściem kobiet stało się równouprawnienie. Biologia, niestety, nie poszła z postępem.
Autor: Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać z mężczyzną
Polityka Prywatności