Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Archeologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ?
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ NA UMK?
  • kierunek uzyskał akredytację potwierdzającą wysoki poziom kształcenia,
  • absolwenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalności;
  • poznają metody i osiągnięcia nauk pokrewnych archeologii;
  • nabywają umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej - w sferze źródłoznawczej i teoretycznej;
  • poznają zasady organizowania i funkcjonowania zespołów badawczych;
  • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą;
  • mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (między innymi w ramach programu ERASMUS);
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
Absolwenci archeologii UMK są dobrze przygotowani do prac wykopaliskowych i oceny znalezisk archeologicznych. Znają metody i dokumentację archeologiczną badań, zasady muzealnictwa i konserwatorstwa, a także niezbędne podstawy informatyki. Posiadają wiedzę zarówno z dziedziny archeologii polskiej, jak i śródziemnomorskiej. Swoje prace naukowe są w stanie publikować w języku obcym. Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich (III-ego stopnia) w zakresie archeologii, prowadzonych na UMK.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-09-17
Ocena: pozytywna
Archeologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z wybranych działów archeologii. Ma umiejętności stosowania i rozwijania wiedzy specjalistycznej w sferze źródłoznawczej i teoretycznej.
Archeologia
Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
Archeologia
Epoki tworzy archeologia.
Autor: Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 215.
Archeologia
Archeologia posługuje się śladami materialnymi, które przodkowie nasi pozostawili w ziemi od czasów najodleglejszych. (…) Archeologia jest bowiem żywą atrakcją dla wielu umysłów zainteresowanych naszą przeszłością. Wśród przyczyn wywołujących wielki zapał do tego przedmiotu należy wymienić widowiskową stronę badań terenowych, a także łatwość dostępu do pierwszych stopni tej dziedziny wiedzy, podatnej bardziej niż jakakolwiek inna na spospolitowanie. Lecz amator w zasadzie nie może zrozumieć, że o ile wyniki badań archeologicznych da się jasno wyłożyć wykształconemu ogółowi, o tyle sama praktyka badawcza tej specjalności nie jest w żadnym razie dostępna dla nowicjusza.
Autor: Siegfried J. De Laet, Archeologia i jej problemy, PWN, Warszawa 1960, s. 14–15.
Archeologia
Doniosłość badań archeologicznych polega na tym, iż rzucają one światło na historię ludzi bardzo podobnych do nas, na cywilizację związaną ściśle z naszą cywilizacją. (…) Całym sensem istnienia archeologii jest fakt, iż w ostatecznym rozrachunku ma ona znaczenie dla każdego człowieka. (…) A korzyści, które płyną z archeologii – to odkrywanie nowych światów.
Autor: Leonard Woolley, W poszukiwaniu przeszłości, PWN, Warszawa 1964, s. 10–12.
Polityka Prywatności