Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Doradztwo podatkowe

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Studia z zakresu doradztwa podatkowego będą prowadzone na poziomie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów będzie tak skonstruowany, by przygotować absolwentów do uzyskania uprawnień licencjonowanych doradców podatkowych. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zachowała część uprawnień wyłącznie dla doradców podatkowych posiadających zweryfikowane kompetencje i wpisanych na listę.
Polityka Prywatności