państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Diagnostyka molekularna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Diagnostyka molekularna jest jedynym kierunkiem studiów stacjonarnych drugiego stopnia o tak zdefiniowanych celach i efektach kształcenia realizowanym przez uczelnie publiczne w Polsce. Aktywny udział w zróżnicowanych zajęciach laboratoryjnych pozwala studentom nabyć cenne umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, wykonywania analiz i ekspertyz oraz przeprowadzania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Przykłady zawodów

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych.

Dodatkowe informacje

Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Polityka Prywatności