Łódź, Polska

Wokalistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-05-26
inne oceny
Strona www uczelni: www.amuz.lodz.pl

Przykłady zawodów

Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.

Dodatkowe informacje

Wokalistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem-wokalistą posiadającym zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent powinien być przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
Polityka Prywatności