studiamagisterskie.info
Wrocław, Polska

Eksploatacja systemów informatycznych

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia Magisterskie jednolite na stronie AWL:
www.wojsko-polskie.pl/awl/oferta-edukacyjna

Dodatkowe informacje

Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności