studiamagisterskie.info
Łódź, Polska

Dentistry

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UM w Łodzi:
studymed.umed.pl/
Strona www uczelni: umed.pl
Polityka Prywatności