studiamagisterskie.info

Rankingi uczelni wg liczby studentów na studiach magisterskich II stopnia
- stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Warszawski 14419
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 12745
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12293
4 Uniwersytet Łódzki 11167
5 Uniwersytet Gdański 8512
6 Politechnika Warszawska 8034
7 Uniwersytet Wrocławski 7432
8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7333
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6701
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 6550
Ranking województw wg liczby studentów na studiach magisterskich II stopnia
1 mazowieckie 67890
2 małopolskie 42973
3 wielkopolskie 35764
4 dolnośląskie 30883
5 śląskie 29053
6 łódzkie 24025
7 pomorskie 21416
8 lubelskie 15991
9 kujawsko-pomorskie 15406
10 podkarpackie 12932
11 zachodniopomorskie 10161
12 świętokrzyskie 8138
13 podlaskie 7615
14 warmińsko-mazurskie 6045
15 opolskie 5541
16 lubuskie 3518
1 Uniwersytet Wrocławski 7432
2 Politechnika Wrocławska 6331
3 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4786
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6701
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2373
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 1753
1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 6033
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 3056
3 Politechnika Lubelska 2314
1 Uniwersytet Zielonogórski 3172
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 264
3 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach 82
1 Uniwersytet Łódzki 11167
2 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 4629
3 Politechnika Łódzka 4037
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 12745
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 6550
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5839
1 Uniwersytet Warszawski 14419
2 Politechnika Warszawska 8034
3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7333
1 Uniwersytet Opolski 2640
2 Politechnika Opolska 1717
3 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 927
1 Uniwersytet Rzeszowski 5715
2 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 3007
3 Rzeszowska Szkoła Wyższa 2318
1 Uniwersytet w Białymstoku 3485
2 Politechnika Białostocka 1746
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 598
1 Uniwersytet Gdański 8512
2 Politechnika Gdańska 4258
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 1776
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 6462
2 Politechnika Śląska 4686
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 4114
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3956
2 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 1462
3 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 782
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4661
2 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1027
3 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu 545
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12293
2 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 4259
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 3964
1 Uniwersytet Szczeciński 4410
2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2097
3 Politechnika Koszalińska 1482
Polityka Prywatności