studiamagisterskie.info

świętkorzyskie - ranking uczelni wg liczby studentów na studiach magisterskich II stopnia - stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3956
2 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 1462
3 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 782
4 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 514
5 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 481
6 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 426
7 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 425
8 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 92
Polityka Prywatności