studiamagisterskie.info

podlaskie - ranking uczelni wg liczby studentów na studiach magisterskich II stopnia - stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet w Białymstoku 3485
2 Politechnika Białostocka 1746
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 598
4 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 372
5 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 219
6 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 193
7 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 189
8 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 177
9 Uczelnia Jańskiego w Łomży 162
10 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 146
11 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 138
12 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 97
13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach 93
Polityka Prywatności