państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Inteligentne przetwarzanie danych

II stopnia
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Uruchomiona w 2014 roku specjalność inteligentne przetwarzanie danych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny na rynku pracy, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz naukowych, spowodowane aktualnymi trendami w rozwoju technologii informacyjnych. Gromadzenie coraz większych zbiorów danych przez administrację państwową, przedsiębiorstwa czy prywatne osoby, wymaga nowoczesnych metod przetwarzania danych, w tym danych niestandardowych takich jak dane tekstowe, dźwięki czy obrazy, w celu analizy i pozyskiwania wiedzy na potrzeby monitorowania, wczesnego ostrzegania i wspomagania podejmowania decyzji. Jako absolwent tej specjalności będziesz w stanie w twórczy sposób analizować, projektować i implementować wszelkiego rodzaju współczesne zadania przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których wielkość danych wymaga stosowania specjalnych metod.

Dodatkowe informacje

Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.
Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).
Polityka Prywatności