Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia bałkańska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ?
Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ BAŁKAŃSKĄ NA UMK?
 • oferujemy dwie specjalizacje: translatoryczną i kulturoznawczą,
 • proponujemy modułowy system studiów, dostosowany do znajomości wybranych języków bałkańskich na odpowiednim poziomie, a także dający możliwość indywidualnego kreowania programów studiów,
 • jest to jedyna filologia bałkańska w Polsce i tylko na UMK można uzyskać potwierdzoną dyplomem magistra znajomość języka albańskiego,
 • jest to jedyna filologia bałkańska oferująca w ramach specjalizacji translatorskiej zajęcia w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (m. in. w dziedzinie prawa, turystyki, ekonomii, itd.) z wybranych języków bałkańskich, przygotowująca do państwowego egzaminu z tłumacza przysięgłego,
 • ciekawy program studiów obejmuje m.in. historię i współczesność krajów bałkańskich, a także wiedzę o ich literaturze i kulturze, a przede wszystkim ekspercką wiedzę w zakresie tłumaczenia z i na wybrane języki bałkańskie,
 • studenci mają możliwość gruntownego opanowania języka chorwackiego, serbskiego, bułgarskiego i albańskiego,
 • studenci mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS),
 • istnieje również możliwość studiowania przez pewien czas w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • wśród wykładowców są nie tylko cenieni polscy, ale także zagraniczni specjaliści,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent filologii bałkańskiej UMK może pracować m.in. jako:
 • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej, a także może przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego,
 • specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych (już kilku naszych absolwentów pracuje w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie),
 • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce czy biznesie),
 • pracownik czy wolontariusz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
 • a także może starać się o przyjęcie na studia doktoranckie (III stopnia).
To tylko niektóre z szans na rynku pracy, jakie daje ukończenie filologii bałkańskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zarówno uzyskania zatrudnienia w już istniejących firmach i instytucjach, jak i prowadzenia działalności na własną rękę.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności