Warszawa, Polska

Dyrygentura

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-04-03
inne oceny
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Dodatkowe informacje

Dyrygentura - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej oraz niezbędną wiedzę muzyczną pozwalającą na: prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem; indywidualną i oryginalną interpretacją dzieła muzycznego; samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Polityka Prywatności