Warszawa, Polska

Wokalistyka

Vocal Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Dodatkowe informacje

Wokalistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem-wokalistą posiadającym zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent powinien być przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
Polityka Prywatności