państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Sociology

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania.
Polityka Prywatności