państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

International Relations

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
International Relations skierowane są do kandydatów zainteresowanych współczesną polityką międzynarodową i relacjami między podmiotami występującymi na scenie międzynarodowej. Studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami stosunków międzynarodowych, a także zdobędą szeroką wiedzę na temat ich kontekstu historycznego. W programie studiów znajdują się przede wszystkim zajęcia z takich dziedzin jak integracja europejska, dyplomacja i studia strategiczne oraz prawo międzynarodowe i ekonomia. Po ukończeniu specjalności, studenci będą w stanie wykazać się umiejętnością wykorzystania teoretycznych i analitycznych narzędzi zaczerpniętych z dyscypliny stosunków międzynarodowych. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i kulturoznawstwa.
Polityka Prywatności