państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komunikacja zintegrowana – reklama, public relations, branding

II stopnia
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Branding
Budowanie świadomości marki
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Komunikacja zintegrowana
Komunikacja zintegrowana – technologia pozwalająca na zintegrowanie w czasie rzeczywistym usług komunikacyjnych, takich jak komunikator internetowy (czat), informacja o obecności, połączenie telefoniczne (w tym telefonii wykorzystujących protokół IP), możliwość wideokonferencji, udostępnianie danych (w tym wykorzystanie tablicy elektronicznej)oraz ujednoliconej komunikacji (zintegrowana poczta głosowa, e-mail, SMS i faks).
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Just do it.
Źródło: reklama obuwia sportowego Nike
Reklama
– A co mi pan tu napisał?
– Kopytko.
Źródło: reklama Plus GSM
Reklama
Na drodze życia można znaleźć dwa rodzaje ludzi: kierowców i pasażerów.
Źródło: reklama telewizyjna samochodu volkswagen
Polityka Prywatności