studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Administracja i polityka publiczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/
Studia II stopnia na stronie Ignatianum:
www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK
Struktura studiów na kierunku Administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach drugiego stopnia magisterskich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Polityka
Obywatel, który chciałby zaangażować się politycznie, stoi dziś przed odstraszającym wyborem: nauczyć się cynizmu albo pozostać na marginesie. Co gorsza, wśród dziennikarzy znajdzie się wielu takich, którzy wprawdzie chętnie krytykują cynizm i miałkość polityków, ale nie przeszkadza im to uważać tych, którzy „się nie dopchali” za zwykłych frajerów, albo identyfikować to z brakiem talentu albo po prostu zapotrzebowania społecznego. Jakaż ekscytacja towarzyszy wszystkim sztuczkom „sprawnych graczy”, którym udało się wykiwać przeciwnika, przejąć lokalne struktury, przetransferować znanego posła, zaprosić jakiegoś celebrytę na listy. W ten sposób samemu tworzy się ład, który się drugą ręką na co dzień krytykuje.
Autor: Sławomir Sierakowski
Polityka
Publikowanie sondaży w okresie wyborczym jest już manipulacją i powinno być zabronione. Sondaże, pomijam już nawet, czy rzetelnie robione, czy nie, zniechęcają ludzi do głosowania na mniejsze partie, z których programem się zgadzają, na rzecz dużych, mających – według sondaży – większe szanse.
Autor: Maria Szyszkowska
Polityka
Polityk, który idzie na wojnę z mediami, ma prawo napisać na swej wizytówce jedno słowo: idiota.
Autor: Kuba Wojewódzki (rzekomo Henry Kissinger, jednak przypisanie autorstwa to mistyfikacja [1])
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201710
rok 201850
rok 201933
rok 202036
rok 202117
Liczba absolwentów
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201740,0%
absolwenci z roku 20184,0%
absolwenci z roku 201921,2%
absolwenci z roku 20205,6%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku16,7%10,4%5,6%13,4%2,0%
w II roku4,2%9,4%4,8%6,7%
w III roku4,2%3,0%3,8%
w IV roku0,0%3,5%
w V roku7,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,011,960,752,140,27
w II roku0,861,870,710,81
w III roku0,860,570,55
w IV roku0,000,61
w V roku1,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20177,8011,38
absolwenci z roku 20183,766,01
absolwenci z roku 20191,923,46
absolwenci z roku 20202,863,64
absolwenci z roku 20211,001,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201790,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201888,0%74,0%4,0%
abs. z roku 201993,9%81,8%3,0%
abs. z roku 202094,4%83,3%2,8%
abs. z roku 202188,2%82,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca52,5%78,5%84,1%79,4%82,4%
umowa o pracę40,0%60,8%71,5%69,7%73,5%
samo­zatrudnienie0,0%2,0%3,0%0,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 928 zł2 795 zł2 921 zł3 870 zł4 300 zł
w II roku2 382 zł3 245 zł3 717 zł5 161 zł
w III roku2 390 zł3 996 zł3 876 zł
w IV roku2 652 zł4 641 zł
w V roku3 076 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 763 zł3 225 zł3 157 zł4 099 zł4 799 zł
w II roku2 714 zł3 524 zł3 697 zł5 196 zł
w III roku2 754 zł4 133 zł3 876 zł
w IV roku2 942 zł4 851 zł
w V roku3 491 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Administracja i polityka publiczna - Ignatianum, studia II stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,620,600,700,67
w II roku0,510,650,700,82
w III roku0,460,740,65
w IV roku0,460,76
w V roku0,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Administracja i polityka publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie Ignatianum:
studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/administracja/

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności