Katowice, Polska

Kosmetologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2013-09-05
inne oceny
Strona www uczelni: www.swsm.pl/pl
Język: polski

Grupa kierunków: medyczne

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności:

- Podologia

- Kosmetologia w medycynie estetycznej

- Techniki i zabiegi SPA

Sylwetka absolwenta


Koncepcja działań w ramach kierunku kosmetologia studia drugiego stopnia zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

W programie kształcenia dla kierunku Kosmetologia studia II-go stopnia zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry, bezpiecznego stosowania preparatów kosmetycznych, profesjonalnej diagnostyki skóry, pielęgnacji skóry i jej wytworów, twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała, udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry zmienionej chorobowo, oraz postępowania interdyscyplinarnego i konsultacji z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta. Pozwoli również na zdobycie umiejętności uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz przygotuje do podjęcia dalszej edukacji i prowadzenia pracy naukowej.

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

Podologia

Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w obrębie kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Kosmetologia w medycynie estetycznej


Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i z widocznymi objawami starzenia, oraz maskowania defektów.

Techniki i zabiegi SPA

Absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów (ćwiczenia, masaże) uwzględniających techniki stosowane w terapii modelującej sylwetkę ciała.

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, świadczące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych i porad kosmetycznych (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca - konsultant, edukator, kierownik zespołu kosmetologów)

• gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca - konsultant, edukator),

• fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych,

• czasopisma kosmetyczne (charakter pracy: redaktor, edukator, współpraca z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia).

Przykłady zawodów

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Dodatkowe informacje

Kosmetologia
Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Celem tych działań jest zwiększanie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Nazwa dyscypliny wywodzi się od greckich słów kosmetes – sługa toaletowy i kosmetikos – upiększający, a według innych badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, interwencjami dietetycznymi, rehabilitacją. Jednak w pierwszym rzędzie służy ona utrzymywaniu, przywracaniu bądź poprawie wyglądu zewnętrznego, a nie utrzymywaniu, przywracaniu czy poprawie funkcji organizmu, jak dzieje się w przypadku rehabilitacji lub dietetyki. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201690
rok 201790
Liczba absolwentów
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201615,6%
absolwenci z roku 201735,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku7,1%8,3%
w II roku5,0%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,261,74
w II roku1,03
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20161,641,99
absolwenci z roku 20171,231,45
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201692,2%68,9%28,9%
abs. z roku 201785,6%58,9%25,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca82,4%75,5%
umowa o pracę59,4%48,0%
samo­zatrudnienie23,7%20,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 937 zł1 933 zł
w II roku2 051 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 057 zł2 165 zł
w II roku2 079 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,470,45
w II roku0,46
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności