państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bezpieczeństwo informacyjne

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Treści realizowane w czasie studiów obejmują m.in. efektywne stosowanie nowoczesnych koncepcji i technologii w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, badanie bezpieczeństwa struktury systemu państwa, sytemu bezpieczeństwa informacyjnego i ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz relacje wobec otoczenia w skali krajowej i międzynarodowej.

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynieria systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacyjne, a także kierunków pokrewnych, którzy chcą pogłębić i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. Treści realizowane na tych studiach obejmują m.in. problematykę z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, audytu i projektowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego. Studia realizowane są w trzech specjalnościach:

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Polityka Prywatności