Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Mikrobiologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Student studiów pierwszego stopnia zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów i makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Absolwent drugiego stopnia studiów zdobywa rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobno ustrojów oraz makroorganizmów. Poznaje budowę oraz wymagania środowiskowe mikro i makroorganizmów, które umożliwiają odpowiedni dobór zawansowanych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych: klasycznych i molekularnych.
Mikrobiologia
Mikrobiologia – nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii.
Polityka Prywatności