państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Technologie cyfrowe w animacji kultury

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną, inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje digitalizujące dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.
Polityka Prywatności