państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Produkcja medialna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Kierunek ma rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury, jak i nowoczesnymi mediami. Studia mają także na celu przekazanie absolwentom fundamentów krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny naukowe z zakresu nauk społecznych oraz kreatywnych prospołecznych postaw i umiejętności. Koncepcja programu studiów była konsultowana z wieloma specjalistami zewnętrznymi (m.in. montażystami, operatorem i producentem filmowym, producentem gier komputerowych, reżyserem filmów animowanych i autorem animacji komputerowych), przedstawicielami instytucji publicznych oraz reprezentantami nadawców medialnych. Studenci kierunku będą odbywać praktyki zawodowe w firmach i instytucjach publicznych, u producentów i podmiotów medialnych.

Dodatkowe informacje

Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:
Polityka Prywatności