Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Animacja kultury

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: Animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno- kulturalna, Animacja kultury; Pedagogika kulturoznawcza, Kulturoznawstwo, Edukacja artystyczna.
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności