studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Inżynieria naftowa i gazownicza

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu we współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przygotował dla kandydatów studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), o profilu praktycznym (studia dualne). Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

Zainteresowanych studiami dualnymi, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2021 r., zapraszamy na stronę:
https://wnig.agh.edu.pl/studia-dualne-na-naszym-wydziale/

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014108
rok 201588
rok 201699
rok 201761
rok 201885
rok 2019147
rok 202063
rok 202154
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201515,9%
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 201722,9%
absolwenci z roku 201830,6%
absolwenci z roku 201921,1%
absolwenci z roku 202025,4%
absolwenci z roku 202113,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,4%14,0%10,2%5,6%5,8%3,1%2,5%3,3%
w II roku2,9%6,2%2,6%0,1%4,5%1,7%1,4%
w III roku2,3%2,8%1,4%0,1%2,3%1,4%
w IV roku0,7%2,0%1,0%3,4%1,8%
w V roku0,4%2,2%0,0%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,991,661,380,670,890,620,560,55
w II roku0,330,960,320,050,580,270,47
w III roku0,210,570,130,030,330,20
w IV roku0,060,500,190,530,29
w V roku0,050,680,000,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,585,78
absolwenci z roku 20154,946,09
absolwenci z roku 20162,914,47
absolwenci z roku 20173,055,55
absolwenci z roku 20183,454,09
absolwenci z roku 20192,172,89
absolwenci z roku 20201,962,39
absolwenci z roku 20211,011,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,2%74,1%8,4%
abs. z roku 201585,2%77,3%5,7%
abs. z roku 201684,9%78,8%6,0%
abs. z roku 201785,2%78,7%3,3%
abs. z roku 201872,9%68,2%2,3%
abs. z roku 201988,4%78,9%10,2%
abs. z roku 202085,7%81,0%4,7%
abs. z roku 202179,7%72,2%7,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca68,6%67,2%70,7%74,6%64,5%81,3%77,6%73,4%
umowa o pracę59,3%57,4%63,7%66,8%58,0%71,3%73,7%68,0%
samo­zatrudnienie6,6%4,2%4,3%2,1%1,9%8,3%4,3%6,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 391 zł3 405 zł3 917 zł5 291 zł4 598 zł5 679 zł6 466 zł5 734 zł
w II roku4 216 zł4 422 zł5 441 zł6 633 zł5 575 zł6 787 zł8 946 zł
w III roku5 507 zł5 452 zł6 814 zł7 300 zł6 571 zł8 684 zł
w IV roku6 157 zł6 328 zł7 337 zł8 205 zł7 889 zł
w V roku6 883 zł7 010 zł8 023 zł9 371 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 713 zł3 714 zł4 156 zł5 415 zł4 788 zł5 808 zł6 636 zł5 871 zł
w II roku4 454 zł4 683 zł5 482 zł6 696 zł5 835 zł6 919 zł8 891 zł
w III roku5 121 zł5 539 zł6 817 zł7 271 zł6 739 zł8 790 zł
w IV roku5 938 zł6 437 zł7 322 zł8 071 zł8 069 zł
w V roku6 968 zł7 261 zł8 158 zł9 523 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,960,931,021,281,011,191,180,92
w II roku1,151,151,341,491,141,281,45
w III roku1,421,291,551,491,241,47
w IV roku1,501,411,541,551,30
w V roku1,571,441,501,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności