studiamagisterskie.info
Kraków, Polska

Inżynieria naftowa i gazownicza

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu we współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przygotował dla kandydatów studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), o profilu praktycznym (studia dualne). Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

Zainteresowanych studiami dualnymi, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2021 r., zapraszamy na stronę:
https://wnig.agh.edu.pl/studia-dualne-na-naszym-wydziale/

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014108
rok 201588
rok 201699
rok 201761
rok 201885
rok 2019147
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201515,9%
absolwenci z roku 201617,2%
absolwenci z roku 201719,7%
absolwenci z roku 201830,6%
absolwenci z roku 201919,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku11,4%14,0%10,2%5,6%5,8%3,1%
w II roku2,9%6,2%2,6%0,1%4,5%
w III roku2,3%2,8%1,4%0,1%
w IV roku0,7%2,0%1,0%
w V roku0,4%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,991,661,380,670,890,62
w II roku0,330,960,320,050,71
w III roku0,210,570,130,03
w IV roku0,060,500,19
w V roku0,050,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,585,78
absolwenci z roku 20154,946,09
absolwenci z roku 20162,933,80
absolwenci z roku 20173,054,73
absolwenci z roku 20182,953,15
absolwenci z roku 20191,261,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,2%74,1%8,4%
abs. z roku 201585,2%77,3%5,7%
abs. z roku 201685,9%78,8%6,0%
abs. z roku 201785,2%78,7%3,3%
abs. z roku 201874,1%68,2%3,5%
abs. z roku 201988,4%78,9%10,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca68,6%67,2%71,2%74,6%65,4%81,3%
umowa o pracę59,3%57,4%63,7%66,8%58,0%71,3%
samo­zatrudnienie6,6%4,2%4,3%2,1%2,8%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 391 zł3 405 zł3 892 zł5 291 zł4 598 zł5 669 zł
w II roku4 216 zł4 422 zł5 441 zł6 633 zł5 575 zł
w III roku5 507 zł5 452 zł6 846 zł7 300 zł
w IV roku6 157 zł6 328 zł7 256 zł
w V roku6 883 zł7 010 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 713 zł3 714 zł4 156 zł5 415 zł4 788 zł5 787 zł
w II roku4 454 zł4 683 zł5 482 zł6 696 zł5 835 zł
w III roku5 121 zł5 539 zł6 849 zł7 271 zł
w IV roku5 938 zł6 437 zł7 323 zł
w V roku6 968 zł7 261 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,960,931,001,291,011,20
w II roku1,151,151,341,501,16
w III roku1,421,291,551,51
w IV roku1,501,411,52
w V roku1,571,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
AGH, Inżynieria naftowa i gazownicza (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności