Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Ceramika

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Treści programowe na tym stopniu kształcenia ukierunkowane są na uzyskanie przez absolwentów wiedzy związanej z technologią otrzymywania wyrobów ceramicznych. Wiedza ta obejmować będzie podstawy technologii materiałów ceramicznych, elementów wzornictwa i modelowania z wykorzystaniem metod komputerowych, certyfikacją wyrobów, ich charakterystyką, zarządzaniem i organizacją sprzedaży.

Informacje tylko w broszurze dla kandydatów. Brak informacji w Syllabusie.
Ceramika
Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).
Polityka Prywatności