państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria biomedyczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Inżynier biomedyczny to człowiek techniki, którego wiedza pozatechniczna i inspiracja są zdeterminowane przez zastosowanie technologii w służbie człowiekowi choremu. Inżynier biomedyczny to osoba o umyśle ścisłym (matematyka), ciekawym funkcjonowania świata (fizyka) a ponadto mająca humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Realizacja studiów w formule szkoły międzywydziałowej daje Studentom niespotykane możliwości poznania szerokiego zakresu zagadnień bez ograniczeń wprowadzanych przez ramy instytucjonalne. Władze WEAIiIB zlecają prowadzenie poszczególnych przedmiotów starannie dobranym specjalistom z AGH, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.

 

Szeroki zakres zagadnień technologicznych nie jest jedyną przewagą inżyniera biomedycznego. Przygotowywany do pracy u boku lekarza potrafi on łatwo adaptować się i podejmować bezbłędne decyzje w sytuacjach krytycznych. Te cechy są współcześnie szczególnie cenione przez pracodawców i dlatego nasi absolwenci łatwo znajdą zatrudnienie nawet poza technicznym wsparciem medycyny, gdyby kiedyś spotkała ich taka konieczność.

Połączenie doświadczenia z innowacyjnością we właściwych proporcjach jest podstawowym atutem Inżynierii Biomedycznej w AGH. Zapewniamy studentom znaczną ilość wariantów realizacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wymagań. Oferujemy znaczną liczbę zajęć obieralnych, rozszerzających zainteresowania, przy jednoczesnej dbałości o równomierne wykształcenie w każdej z dziedzin inżynierii biomedycznej. Program studiów jest na bieżąco oceniany m.in. przez naszych Kandydatów, w większości osoby z ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego, którzy tłumnie zabiegają o miejsce na studiach z Inżynierii Biomedycznej. Wszechstronność naszych studentów była wielokrotnie tematem pochwał płynących z zakładów i jednostek służby zdrowia, gdzie odbywali praktyki. Wysoki poziom przygotowania studiów został doceniony także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci umowy o kształcenie zamawiane. W ramach tej umowy fundowane są m.in. stypendia naukowe dla najlepszych studentów.

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria biomedyczna - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki i elektroniki medycznej; telematyki medycznej; materiałów medycznych; biomechaniki; modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Absolwenci posiadają umiejętności: formułowania biomedycznych problemów inżynierskich; rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych; obróbki i przesyłania informacji; kierowania zespołami działalności twórczej; wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania decyzji.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201584
rok 201675
rok 201773
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201436,1%
absolwenci z roku 201539,3%
absolwenci z roku 201624,0%
absolwenci z roku 201726,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku5,7%2,7%3,8%3,1%
w II roku1,9%1,0%1,1%
w III roku1,5%1,6%
w IV roku1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,500,310,560,48
w II roku0,200,150,24
w III roku0,270,34
w IV roku0,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,474,88
absolwenci z roku 20154,013,97
absolwenci z roku 20162,973,62
absolwenci z roku 20171,401,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,5%80,6%2,8%
abs. z roku 201583,3%75,0%3,6%
abs. z roku 201692,0%82,7%0,0%
abs. z roku 201787,7%84,9%1,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca76,6%71,3%77,9%79,0%
umowa o pracę65,6%64,6%70,8%73,6%
samo­zatrudnienie1,6%2,2%0,0%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 761 zł4 069 zł3 860 zł4 568 zł
w II roku4 915 zł5 178 zł5 112 zł
w III roku5 760 zł6 277 zł
w IV roku6 458 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku4 105 zł4 494 zł4 289 zł4 720 zł
w II roku5 033 zł5 493 zł5 273 zł
w III roku5 943 zł6 636 zł
w IV roku6 533 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,021,050,901,02
w II roku1,271,251,13
w III roku1,401,43
w IV roku1,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności