Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria biomedyczna

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Inżynier biomedyczny to człowiek techniki, którego wiedza pozatechniczna i inspiracja są zdeterminowane przez zastosowanie technologii w służbie człowiekowi choremu. Inżynier biomedyczny to osoba o umyśle ścisłym (matematyka), ciekawym funkcjonowania świata (fizyka) a ponadto mająca humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Realizacja studiów w formule szkoły międzywydziałowej daje Studentom niespotykane możliwości poznania szerokiego zakresu zagadnień bez ograniczeń wprowadzanych przez ramy instytucjonalne. Władze WEAIiIB zlecają prowadzenie poszczególnych przedmiotów starannie dobranym specjalistom z AGH, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.

 

Szeroki zakres zagadnień technologicznych nie jest jedyną przewagą inżyniera biomedycznego. Przygotowywany do pracy u boku lekarza potrafi on łatwo adaptować się i podejmować bezbłędne decyzje w sytuacjach krytycznych. Te cechy są współcześnie szczególnie cenione przez pracodawców i dlatego nasi absolwenci łatwo znajdą zatrudnienie nawet poza technicznym wsparciem medycyny, gdyby kiedyś spotkała ich taka konieczność.

Połączenie doświadczenia z innowacyjnością we właściwych proporcjach jest podstawowym atutem Inżynierii Biomedycznej w AGH. Zapewniamy studentom znaczną ilość wariantów realizacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wymagań. Oferujemy znaczną liczbę zajęć obieralnych, rozszerzających zainteresowania, przy jednoczesnej dbałości o równomierne wykształcenie w każdej z dziedzin inżynierii biomedycznej. Program studiów jest na bieżąco oceniany m.in. przez naszych Kandydatów, w większości osoby z ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego, którzy tłumnie zabiegają o miejsce na studiach z Inżynierii Biomedycznej. Wszechstronność naszych studentów była wielokrotnie tematem pochwał płynących z zakładów i jednostek służby zdrowia, gdzie odbywali praktyki. Wysoki poziom przygotowania studiów został doceniony także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci umowy o kształcenie zamawiane. W ramach tej umowy fundowane są m.in. stypendia naukowe dla najlepszych studentów.

Inżynieria biomedyczna - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu: informatyki i elektroniki medycznej; telematyki medycznej; materiałów medycznych; biomechaniki; modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Absolwenci posiadają umiejętności: formułowania biomedycznych problemów inżynierskich; rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych; obróbki i przesyłania informacji; kierowania zespołami działalności twórczej; wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania decyzji.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.
Polityka Prywatności