Warszawa, Polska

Muzyka kościelna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Dodatkowe informacje

Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Muzyka
Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie.
Autor: Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Muzyka
Manipulujemy ludźmi jak szaleni. Każdy kompozytor muzyki filmowej łączy swoje doświadczenia z talentem do manipulacji muzycznej, a później bezwzględnie wykorzystuje tę makiaweliczną siłę.
Autor: Eddy Menson
Muzyka
Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką.
Autor: Walter Pater, Studies in the History of the Rennaissance. Giorgione, 1873
Polityka Prywatności