Łódź, Polska

Jazz i muzyka estradowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.amuz.lodz.pl

Dodatkowe informacje

Jazz i muzyka estradowa - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci są wykwalifikowanymi artystami muzykami – kompozytorami, aranżerami, instrumentalistami i wokalistami w zakresie jazzu i muzyki estradowej lub realizatorami nagłośnienia. Są przygotowani do: wykonywania samodzielnej pracy artystycznej, badawczej i organizacyjnej; realizowania indywidualnej działalności twórczej; pracy w instytucjach kultury oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Jazz
Jazz – gatunek muzyczny, który powstał w początkach XX wieku (zapoczątkowany około 1900 roku), na południu Stanów Zjednoczonych w dzielnicy prostytutek Storyville w Nowym Orleanie; tradycyjnie początki jazzu łączą się z Congo Square jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i europejsko-amerykańskiej (bluesa, ragtime’u i muzyki europejskiej). Stanowi on połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej.
Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Jazz
Jazz musi się przede wszystkim czuć. A jeśli potrafi się go śpiewać, będzie się w stanie podołać wielu innym artystycznym wyzwaniom. W jazzie ukryte jest to samo, co u Mozarta – na przykład bardzo prawdziwe, szczere ludzkie emocje. I absolutnie nie można mówić, że to muzyka łatwiejsza. Ellingtona traktuję równie poważnie jak na przykład Szostakowicza, obaj są wybitnymi twórcami.
Autor: Barbara Hendricks, „Rzeczpospolita”, 25 maja 2005
Jazz
Jazz wgryza tylko się w elit wąskie grono
I czuć to, bo czuć i czuć, niechaj skonam!
Nie ubliżając akordeonom –
W jazzie jest po prostu harmonia!
Po prostu harmonia!
Autor: Jacek Ziobro, Jak ja kocham ten jazz
Muzyka
Muzyka używana jest do kształtowania ludzkiego umysłu; może być mocna jak narkotyk, lecz o wiele niebezpieczniejsza, gdyż nikt nie traktuje poważnie manipulowania poprzez muzykę.
Autor: Eddy Manson
Polityka Prywatności