Łódź, Polska

Sztuki sceniczne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.amuz.lodz.pl
Polityka Prywatności