Warszawa, Polska

Logopedia ogólna i kliniczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w takich placówkach oświatowych jak: przedszkola, szkoły, poradnie społeczno-zawodowe, gabinety logopedyczne. Może także podjąć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia: oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii; oddziałach neonatologii (uczestniczących w Programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu dla Noworodków); punktach doboru aparatów słuchowych; ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

Dodatkowe informacje

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności