Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia magisterskie na kierunku Administracja poszerzają i pogłębiają wiedzę, kompetencje oraz umiejętności studentów, łącząc wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych.

Ocena programowa PKA

Data: 2007-09-20
Ocena: pozytywna
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.