studiamagisterskie.info

Archiwalne rankingi uczelni wg liczby studentów na studiach magisterskich jednolitych
- stan na 30.XI.2015, GUS

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 10177
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 8130
3 Uniwersytet Warszawski 5854
4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 5777
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5723
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5541
7 Warszawski Uniwersytet Medyczny 5272
8 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5062
9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4616
10 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4493
Ranking województw wg liczby studentów na studiach jednolitych magisterskich
1 mazowieckie 32528
2 małopolskie 15194
3 lubelskie 12798
4 śląskie 11843
5 dolnośląskie 11369
6 wielkopolskie 10356
7 łódzkie 9561
8 pomorskie 7347
9 kujawsko-pomorskie 6520
10 zachodniopomorskie 4720
11 podlaskie 4446
12 warmińsko-mazurskie 3306
13 podkarpackie 2204
14 opolskie 1864
15 lubuskie 863
16 świętokrzyskie 649
1 Uniwersytet Wrocławski 4378
2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4137
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1534
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5723
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 606
3 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 191
1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4493
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 3976
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2715
1 Uniwersytet Zielonogórski 863
1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5062
2 Uniwersytet Łódzki 3439
3 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 385
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 10177
2 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 1825
3 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 959
1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 8130
2 Uniwersytet Warszawski 5854
3 Warszawski Uniwersytet Medyczny 5272
1 Uniwersytet Opolski 1864
1 Uniwersytet Rzeszowski 1708
2 Rzeszowska Szkoła Wyższa 496
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2588
2 Uniwersytet w Białymstoku 1518
3 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 173
1 Gdański Uniwersytet Medyczny 3515
2 Uniwersytet Gdański 3118
3 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 310
1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 5777
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4616
3 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 475
1 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 387
2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 256
3 Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu 6
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3306
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5541
2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3832
3 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 471
1 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2407
2 Uniwersytet Szczeciński 2313
Polityka Prywatności