Gdańsk, Polska

Andragogika z doradztwem zawodowym

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Dodatkowe informacje

Andragogika
Andragogika (gr. ανηρ, ανδρος - mężczyzna + αγω - prowadzę) – subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych.
Polityka Prywatności