studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Sztuki piękne

Fine Art

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Arts (MA)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk
Polityka Prywatności