Persianovsky, Rosja

Продукты питания животного происхождения

II stopnia
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.dongau.ru/
Polityka Prywatności