Clermont-Ferrand, Francja

Finance - International Audit Economics and Finance

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: M2
Strona www uczelni: iae.uca.fr/
Polityka Prywatności