Paryż, Francja

International Marketing & Business Development

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: M12
Strona www uczelni: www.psbedu.paris/
Polityka Prywatności