Paryż, Francja

Luxury and Fashion Management

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: M12
Strona www uczelni: www.psbedu.paris/
Polityka Prywatności