Paryż, Francja

Food Innovation and Product Design

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: M2
Polityka Prywatności