Białystok, Polska

Instrumentalistyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.chopin.edu.pl

Dodatkowe informacje

Instrumentalistyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem – instrumentalistą, posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną interpretację i działalność estradową, a także posiadającym szeroką wiedzę z zakresu solowej, kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej. Posiada wiedzę z zakresu bazy historycznej wykonywanych utworów. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Polityka Prywatności