studiamagisterskie.info
Lampeter, Wielka Brytania

Projektowanie graficzne

Graphic Design

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uwtsd.ac.uk/
Polityka Prywatności