Rzeszów, Polska

Kryminalistyka i kryminologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność "kryminalistyka i kryminologia" na studiach II stopnia (magisterskich) jest ofertą skierowaną do studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki walki z przestępczością. W trakcie studiów prowadzone będą zajęcia z zakresu poszczególnych działów kryminalistyki i kryminologii, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów praktycznych, czemu służyć będą m.in. zajęcia w Laboratorium Kryminalistycznym.

Celem studiów jest ukazanie nowoczesnych metod wykrywania przestępstw, w tym typowania ich sprawców, a także prawidłowego zabezpieczania śladów i dowodów przez ich zniszczeniem, zniekształceniem lub zatarciem. Problematyka walki z przestępczością ukazana zostanie w szerszym kontekście – psychologicznym i socjologicznym, a student dodatkowo będzie miał możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach z medycyny sądowej (problematyka badań i opiniowania sądowo-lekarskiego), seksuologii (m.in. problematyka zaburzeń preferencji seksualnych), psychiatrii sądowej (opiniowanie sądowo-psychiatryczne), dzięki czemu zyska pełny obraz metod i form wykrywania przestępstw.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Dodatkowe informacje

Kryminalistyka
Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminalistyka
Kryminalistyka to nie tylko nauka, ale też nielogiczność ludzkiego zachowania – „jak” jest równie ważne jak „dlaczego”.
Postać: Catherine Willows w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 5
Kryminalistyka
Siedemdziesiąt pięć lat temu ludzie śmiali się z odcisków palców.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 10
Kryminalistyka
Jesteśmy technikami kryminalistycznymi. Ignorujemy przypuszczenia, opieramy się na dowodach z miejsca zbrodni.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 2
Polityka Prywatności