Berno, Szwajcaria

Natur, Mensch, Gesellschaft und Nachhaltige Entwicklung

II stopnia
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www uczelni: www.phbern.ch/
Polityka Prywatności