państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Francja
typ uczelni - Francja  
status uczelni  
Paryż, Francja

Management et Administration des Entreprises

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: Master Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.u-pec.fr/
Polityka Prywatności