Tomsk, Rosja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Управление персоналом

II stopnia
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.tsu.ru

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności